O Z N Á M E N Í

 

Od 1.2.2008 se bude zvyšovat cena oběda podle věkových skupin o 2,-- Kč za jeden oběd, pro každou věkovou skupinu:

 

1. věková skupina              6 let                    14,-- Kč

2. věková skupina        7 – l0 let                   17,-- Kč

3. věková skupina       11 –14 let                  19,-- Kč

4. věková skupina       15 –18 let                  21,-- Kč

 

Žádáme rodiče, kteří mají limitované účty, aby si zkontrolovali, zda jim projde platba po zdražení.

Příklad:            23 pracovních dnů x  21,-- Kč  =   483,-- Kč

 

                                                                                     Vedoucí Šj

                                                                                      Kahovcová H.