Zpráva o finančním hospodaření Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská ve Strakonicích za rok 2006

 

 

Tato zpráva popisuje období od minulé schůze do dneška. Počáteční stav prostředků byl 84 354,78 Kč a konečný stav je 65 144,02 Kč.

 

Celkové příjmy v tomto období činily 141 943,74 Kč v následujícím členění :

 

 

 

Celkové výdaje byly 161 154,50 Kč v následujícím členění :

 

 

Komentáře :

Nepoměr vyplacených prostředků za vedení kroužků a vybraných poplatků je dán tím, že poplatky za 1.pololetí byly už vykázány v minulé zprávě, ale výdaje proběhly až po schůzi, a tedy se ve zprávě neobjevily.

V této zprávě je také ze stejného důvodu započítán nájem sálu na akademii. Faktura za rok 2005 přišla až po schůzi.

 

Vzhledem k uvedenému rozdílu ve výši příjmů a výdajů, který i po výše uvedených korekcích činí cca 20 000 Kč, navrhujeme zvýšení členského příspěvku na školní rok 2006/07 na 150 Kč. Tento navýšený příspěvek by mohl (kromě několika požadavků vedoucích kroužků) pokrýt také hromadný nákup toaletních papírů a mýdel do tříd, a to od září 2007.

 

 

 

    Pavel Vilím
         člen rady Sdružení rodičů