Zadání 1. kola matematického korespondenčního semináře 2005/2006

 

 

  1. Ve třídě se 34 žáky a žákyněmi je 7 obrýlených děvčat. Obrýlených chlapců je o pět méně než neobrýlených děvčat. Neobrýlených chlapců je dvakrát více než neobrýlených děvčat. Kolik je ve třídě děvčat?
  2. Určete a popište tvorbu nejméně ciferného čísla, které obsahuje všechny cifry (desítkové soustavy) alespoň jednou, pro které jeho dvojnásobek dostaneme přesunem poslední cifry na první místo.
  3. Kolik různých čtverců s obsahem nejvýše 20 cm2 se dá sestrojit do jednotkové čtvercové sítě tak, že jejich vrcholy leží v mřížových bodech?
  4. Na stole leží 15 párátek. Hru hrají vždy dva hráči, kteří střídavě odebírají jedno, dvě nebo tři párátka. Prohrává hráč, na něhož zbude poslední tah. Popište strategii, která jednoho z hráčů povede s jistotou k vítězství.

      5.   Zjistěte: a) Kdo byl Pythagoras ze Samu a kdy žil?

            b) Která čísla označil jako dokonalá čísla?

Důležitá poznámka: Vaše řešení nesmí být pouhá kopie dokumentu z internetu (taková řešení nebudou hodnocena).

 

 

Řešení zasílejte do 16.listopadu 2006 na adresu:

kabinet matematiky, gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61

nebo na e- mail: trca@gymji.cz