Řešení 4. kola matematického korespondenčního semináře 2006/2007

 

  1. V Horáčkovic penzionu se snídá 111 topinek. Na pánev se vejdou najednou právě dvě topinky. Každou stranu topinky je třeba smažit 20 vteřin. Určete nejkratší možnou dobu, která je potřebná k osmažení všech topinek.

Řešení:

      Pokud dám smažit dvojici a před obrácením jednu z nich nahradím další, ušetřím v případě lichého počtu topinek 20 vteřin.

Tudíž výsledek je 55*40 + 20 =2220 s.

 

  1. Uvažujme součet čísel . Lze dostat součet, který je násobkem čísla 11? Vypište všechny možnosti.

Řešení:

      Zřejmě by šlo uvažovat všechny možnosti pro  a  a provést zkoušky. Využitím kritéria dělitelnosti 11 však snadno dostaneme, že , z čehož vyplývá . Tudíž má úloha 8 řešení, např. 727272+161616.

 

  1. Do čtvercové sítě na obrázku nakreslete nepřerušenou lomenou čáru, která prochází  všemi vyznačenými (mřížovými) body tak, aby se skládala z co nejmenšího počtu úseček (můžete se dostat vně sítě).

Řešení:

Nejkratší lomená čára se skládá ze čtyř úseček                                (například viz obr.):

  1. Cestovatel se dostal do oblasti, kde rozdíl mezi denní a noční teplotou jak tak velký, že se to projeví na chodu hodinek. Ve dne se předběhnou o půl minuty, kdežto v noci se o třetinu minuty zpozdí.  Ráno 7. května ukazovaly správný čas. Kterého dne půjdou
    o 5 minut napřed?

Řešení:

      Za 24 hodin se hodinky předejdou o 10 vteřin. 

O jednu minutu tedy za 6 dní a nocí. O pět minut za 30 dní a nocí. Z toho by vyplynulo datum 6.6. Protože se však přes noc hodinky pozdí, půjdou poprvé       o pět minut napřed už  5.6.

 

  1. Zjisti, zda existují takové geometrie, ve kterých neplatí, že součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180°. Napiš, které geometrie to jsou.

Řešení:

      Takové geometrie existují. V Lobačevského geometrii je součet úhlů v trojúhelníku menší a v Riemannově geometrii větší než 180°.