Zpráva o finančním hospodaření Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská ve Strakonicích za rok 2005

 

 

Tato zpráva popisuje období od minulé schůze do dneška. Počáteční stav prostředků byl 65 231,75 Kč a konečný stav je 84 354,78 Kč.

 

Celkové příjmy v tomto období činily 124 389,53 Kč v následujícím členění :

 

 

 

Celkové výdaje byly 105 266,50 Kč v následujícím členění :

 

 

K výdajům je třeba ještě připočítat 24 000 Kč jako odměnu za vedení kroužků, protože příjem za tyto kroužky je už zohledněn na straně příjmů. Dále pak cca 8 000 Kč jako nájem sálu za akademii, tato úhrada zatím neproběhla, neboť jsme do dnešního dne neobdrželi fakturu.

 

 

 

    Pavel Vilím
         člen rady Sdružení rodičů