Zápis z konání plenárního zasedání Sdružení rodičů při Základní škole Dukelská ve Strakonicích.

 

Dne 11.11.2004 se za účasti 124 rodičů a zástupců školy konala plenární schůze Sdružení rodičů, která je nejvyšším orgánem Sdružení.

 

Program :

 

v     Ředitel školy Mgr. Václav Vlček informoval o dění ve škole během uplynulého školního roku a o plánech do budoucna.

v     Zástupce ředitele Mgr. Zdeněk Gracík v zastoupení paní Hůrkové informoval o činnosti Sdružení v uplynulém období a o protokolárním předání veškeré dokumentace panu Pavlovi Vilímovi.

v     Byly provedeny volby nové rady a revizní komise.

Složení nové rady :

Ø      Kateřina Sedlecká, Alf. Šťastného 478, Strakonice

Ø      Pavel Vilím, Jinín 77

Ø      Alena Krejčí, Alf. Šťastného 477, Strakonice

Ø      Štěpánka Fišerová, Dukelská 333, Strakonice

Ø      Karolína Hladká, Nádražní 402, Strakonice

Složení nové revizní komise :

Ø      Michal Bezpalec, Na Ohradě 91, Strakonice

Ø      Ivana Krejčová, Na Ohradě 88, Strakonice

Ø      Inge Večeřová, Stavbařů 204, Strakonice

v     Proběhla diskuze o financování mimoškolních aktivit žáků školy a poté schváleno zvýšení ročního příspěvku rodičů na 100,- Kč.

v     Rada zvolila téhož dne jednomyslně svoji předsedkyni, místopředsedkyni a účetního. Schválila též, že tito budou mít dispoziční právo k běžnému účtu.

Ø      předsedkyně – Kateřina Sedlecká

Ø      místopředsedkyně – Alena Krejčí

Ø      účetní – Pavel Vilím

 

Ve Strakonicích dne 11.11.2004

Zapsal Pavel Vilím