14. srpna 21:05

Alan

Jídlo

Navigace

Odkazy
Partneři

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

ZŠ Dukelská Strakonice » Informace » Nástup žáků 1. stupně do školy

Zařazeno do kategorie Informace • aktualizováno 6. července 2020

Nástup žáků 1. stupně do školy

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11 .5. 2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25. 5. 2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Organizace vyučování na I. stupni

Prioritou naší školy je nadále pokračovat v distanční výuce, kterou na I. stupni nadále povedou ve svých třídách třídní učitelé. Vzdělávací aktivity na I. stupni budou ve školních skupinách (žáci přítomní ve škole) zajišťovat převážně asistenti pedagoga, případně pedagogové II. stupně a odpolední zájmovou činnost vychovatelky školní družiny.
Dopolední vzdělávací aktivity na I. stupni budou probíhat po dobu prvních čtyř vyučovacích hodin (do 11.35) odpolední část, jejímž cílem jsou zájmové aktivity, bude probíhat do 16.00. Z organizačních důvodů (dítě musí být po celou dobu v jedné skupině) může škola vytvářet skupiny z různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 25. 5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
Školní jídelna bude zajišťovat stravování žáků účastnících se výuky ve škole.
Vstup do školy bude povolen pouze žákům a zaměstnancům.
Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.

Časový harmonogram a konkrétní organizace výuky ve škole bude zveřejněna školou ve čtvrtek 21. 5. 2020.
Mgr. Rudolf Prušák

Doplnění na základě četných dotazů: Ranní družina dle pokynu MŠMT nebude organizována. Výuka bude organizována ve všech pracovních dnech. Přihlašování k výuce proběhne prostřednictvím třídních učitelů.

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSS • vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Na nejbližší dobu není naplánováno žádné jídlo!

Na nejbližší dobu není
naplánováno žádné jídlo!

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Jméno (nepovinné):

E-mail (nepovinný):

Obsah zprávy:

Jakou barvu má modrá obloha?

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd