Čemu jsme se smáli v 1. pololetí  2009/10:

1.A  J.L. klepal na okýnko ve školní jídelně a utekl. Na dotaz – proč jsi klepal?- odpověděl: Chtěl jsem se jenom podívat, jestli nespí.

 

1.A J.L. neměl úkol a řekl: Snad se toho tolik nestalo, dyť jsme jenom lidi.

 

6.A  L.H.: Čím se člověk odlišuje od opic? Opice mají blechy, my ne.

 

8.D F.M.: S některými lidmi mohou nastat konflikty….Cože???Já myslel, že se konflikty sypou do mlíka.

 

7.A  P.F.: Zakladatel islámu byl Mohamed Alí.

 

7.A  J.R.: Hlavní město Byzantské říše bylo Rio de Janeiro.

 

7.B  P.M.: Samčí pohlavní buňky ryb se nazývají jitřenky.

 

7.B  D.H.: Odpověď v sešitě: Počet řešení u konstrukce trojúhelníku: šlibi sestrojit  idva.

 

7.A  J.J.: Kdo přivedl Bulhary do Evropy? Asparágus.  (Chán Asparuch)

 

7.A  M.M.: Kde ležela původní pravlast Slovanů? Mezi řekou Berounka a Niger.

 

8.A  B.P.: Tlak měříme biografem.

 

9.B  F.Š.: Půjdeme do přírodopisu, je tam hyperaktivní tabule.

 

6.B Hudební výchova: kdo je to PRIMÁŠ (primas):

            D.N. hospodský       V.F. krb       M.B. hudební skladatel      N.H. Prácheňák

 

9.D  D.P.: Souvětí - Buď půjdeš domů, nebo budeš bit. – je souvětí vylučovací, ale spíš bych řekl vyhrožovaní.

 

8.B  L.S.: Mezi největší města Evropy patří New York.

 

8.B  L.S.: Jak to, že svítí Měsíc? Protože je průhledný.

 

8.B  M.P.: V Berlíně byla Velká čínská zeď.

 

8.D  TJ.: Památky v Londýně: bikben, most a královna.

 

8.D  A.Č.: Města v Británii: Londín, Brusel, severní Irsko.

 

8.D  F.M.: Rozdíl mezi Anglií a Británií: v Anglii je Alžběta II. Královna, v Británii jsou vojáci co se nesmí hnout.