Pokračování výroků žáků naší školy – 4.12.2008

 

D.B. 5.C: Omluvte mne, že jdu pozdě, já mám pomalý zámek.

 

P.G. 6.A: Co je to hluk? Směs mlhy a prachu.

 

T.M. 8.C: Ploutvonožci se rozdělují na kapulety a montékové.

 

V.H. 6.M: How much is this bunda?

 

D.Z. 9.B: 3 druhy husitských vojsk: sudličníci, acepníci, letci.

 

M.D. 9.B: Co je lyceum? Zdravotní pojišťovna.

 

P.D. 9.B.: Dva způsoby úspěšného ukončení středoškolského studia:  …hlavně nepropadnout.

 

M.D. 9.B: Dva způsoby úspěšného ukončení středoškolského studia:  maturitní vysvědčení, výuční list, zdravotní průkaz.

 

P.D. 9.B: 10 znaků povolání: chuť, zrak, hmat, čich, sluch.

 

N.H. 9.B: Lyceum je stejné jako gymnázium akorát jiné.

 

M.W. 8.M: Rodiče Švandy Dudáka? Otec tulák, matka polednice.

 

D.K. 8.M: Rodiče Švandy Dudáka? Otec neznámý, matka panna.

 

V.K. 9.M: Seneca? Římská bohyně.

 

J.H. 9.M: Po vykrácení ve jmenovateli zbyde jedna mínus.

 

V.K. 9.M: Jak se jmenuje přítel Gílgameše? Epos.

 

H.F. 7.B: Kolumbus nazval obyvatele Ameriky Indiány, protože byli hnědě opálený a mluvili zvláštní řečí.

 

Z.H. 8.B: Doplň hlavní města: Německo – Vídeň, USA – Canada, Španělsko – Las Vegas.