Co zaznělo na „Dukelské“ v r.2007

8.D , P.S.: U mocnin sečteme exkrementy…

8.C, J.P.: Vysvětli přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. „No, že je v lese ozvěna.“

9.C, M.M.: Co je eroze? „Vyvrcholení.“

9.M, J.M.: Český renesanční hudební skladatel (správně Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic): Jan Nepomucký ze Zborova a z Havířova.

5.A, N.Š.:Na východě Evropy jsou lesy, ve kterých žijí zubaři.

9.D., K.S.: začátek 2. světové války byl r. 1999 a konec  1915.

6.C, Š.:  3 šumavská jezera: Černé, Plešné, Ďáblovo.

6.C, K.: Otava vzniká soutokem řek Vydra a Křemík.

P.uč. napsala do ŽK žákyni  M.V. 5.B: Neuposlechla pokyn učitele. Matka pod to napsala: Ani se jí nedivím.V.

6.D, B.K.: Jak vypadá povrch Měsíce? „Jsou tam zříceniny hradů a zámků.“

6.D, J.N.: Kdo byl první kosmonaut, který obletěl Zemi? „Metrix.“

6.D, A.Č.: První kosmonaut na Měsíci byl Jan Komenský.

6.B, J.N.: Které druhy času v přírodě znáš? „Cinický a ciklický.“

4.D, P.T.: Anglické sloveso run znamená běhad.

6.B., J.S.: Naše nejstarší česká duchovní píseň? (Hospodine, pomiluj ny): „Dudlaj, dudlaj.“

6.A, J.K.: Příklad   10 – 0,9 počítá nahlas: Devět do ničeho je devět.

6.A, V.M.: Jaké pohyby vykonává Měsíc? „Couvá, dorůstá,…“