Výroky žáků: 16.11.2006

 

D.P. 9.D: Co se přehnalo přes Rusko v 10. století? Černobíl.

 

R.V. 7.M: Druhý triumvirát si rozdělili Lepidus, Octavian a Antonius Banderas.

 

K.M. 8.D: Rybníky zakládali hastrmani.

 

J.L. 8.D: Zaměstnání lidí v Číně: pracují na poli – rýžujou.

 

O.S. 7.D: nadpis prověrkového sešitu: M – provjery

 

P.H. 6.C: Jak vznikla šumavská jezera? Výbuchem.

 

F.R. 5.A: Kde mají levnější cibuli? Odpověď slovní úlohy: Cibuli mají levnější stejně.

 

D.K. 7.D: Manželka Oldřicha byla Božena Němcová.

 

J.S. 9.C: Středověký trubadúr (správně Moniot z Arrasu) byl Aras z Monolitu.

 

K.S. 6.A Vyjmenuj 3 přehrady na Vltavě: Lipno, Slapy, Krémžská.

 

T.Ž. 9.B: Dám vám hádanku: Když předběhnu závodníka a doběhnu druhý, kolikátý budu?