V keramické dílně 6.M 2010/11
Fashion show 6.M 2010/11
Modrásci 6.M 2010/11
Den Asie 6.M 2010/11
Školní výlet 6.M a 6.C 2011 6.M 2010/11
Polesí Hůrky 2011 6.M 2010/11
Terénní výukový program Ztraceni v tůňkách 7.M 2011/12
Fidži 7.M 2011/12
Výlet 7.C a 7.M 2012 7.M 2011/12
Den ČR 8.M 2012/13